Category: Noutăț’ dă binie

1. Noutăț’ dă binie!

Așe da !

Vecinu’ Linișchitu s-o-mpăcat cu vecinu’ Piștol, că zîce că ș-ar fi dată sama că nu iel, aghică vecinu’ Piștol, nu i-ar mai fi adusă ‘năpoi budacu’ luat împrumut, ci l-ar fi uitată iel în morminț’, săptămîna trecută, cînd zîce că ar fi marsă ca și taie ceva buruieni tari în coaje dî pă mormîntu’ lu’ soacrî-sa. Dumniezo ș-o ierchie, că zîce vecinu’ Linișchitu că are ce-i ierta, că i-o făcut viața friptă atîta l-o toncănit la cap. La urma urmilor, morțîî cu morțîî și cei vii cu vecinu’ Linișchitu, care zîce că s-o linișchit zîcînd: -“Binie că găsîi io budacu’! Că nici moartă nu-m’ dă pace soacrî-mia. Așe mă toropii dă cap, tăt cu gîndu-nfricat la ia, dă acoalia-l uitai, lîngă mormînt”.

Oamini buni ! Atențiunie, atențiunie !Noutachie noauă nouță !

Iaca, o vinit marile moment și răaducem în fața domniilor voașchie “casa” lu’ Bace Toghiere. Îi voarba dă o casă cu tăt felu’ dă camere și cămăruțe care ascund spră dăzvăluire fel și fel dă cestii, care mai dă care mai dășoaghie, da’ și pilduitoare și dă tîlc. Așe stînd triaba, nu vă va rămînie dîcît și vă băgaț’, spră documentare, în “casă”, aspăsînd cu săjetuța dî la șoaricii călculătoarelor dîn dotare pă bumbii dî pă iaga ce dă dăsfășoară înenchia uochilor, Da’ dăspră asta cît și dăspră mulchie alchile, în curînd. Pînă atunci, ș-auzîm numa’ dă binie !

‘Tachie bună !