Day: May 9, 2018

Oamini buni ! Atențiunie, atențiunie !Noutachie noauă nouță !

Iaca, o vinit marile moment și răaducem în fața domniilor voașchie “casa” lu’ Bace Toghiere. Îi voarba dă o casă cu tăt felu’ dă camere și cămăruțe care ascund spră dăzvăluire fel și fel dă cestii, care mai dă care mai dășoaghie, da’ și pilduitoare și dă tîlc. Așe stînd triaba, nu vă va rămînie dîcît și vă băgaț’, spră documentare, în “casă”, aspăsînd cu săjetuța dî la șoaricii călculătoarelor dîn dotare pă bumbii dî pă iaga ce dă dăsfășoară înenchia uochilor, Da’ dăspră asta cît și dăspră mulchie alchile, în curînd. Pînă atunci, ș-auzîm numa’ dă binie !

‘Tachie bună !